Regler

Ordensregler

 • Personer under 18 år har ikke adgang til John Tøms Poker.
 • Der skal fremvises legitimation OG kreditkort (som der er betalt med) ved fremmøde.
 • Rygning forbudt indenfor.
 • Truende eller aggressiv adfærd accepteres ikke.
 • Støjende adfærd frarådes.
 • Behandl andre, som du selv vil behandles.
 • Synligt påvirkede personer er ikke velkomne hos John Tøms Poker
 • Det er god skik, at give håndtryk før og efter spillet.
 • Alle overtrædelser kan medføre karantæne eller bortvisning.
 • Afsløres en spiller i snyd, vil denne øjeblikkeligt og permanent blive bortvist fra klubben.
 • Beslutninger truffet af John Tøms Poker er uomtvistelig i enhver sammenhæng.

Turneringsregler

For at få afviklet turneringer på bedst mulig vis, er der herunder retningslinjer og regler for, hvordan spillet vil foregå. Det er op til den enkelte spiller at holde sig opdateret på gældende regler.

 • Turneringslederen kan til hver en tid træffe en afgørelse, som denne finder mest fair i den givne situation; også selvom denne beslutning strider mod de skrevne regler.
 • Bliver der vendt et kort under kortgivningen, skal det bruges som det første “burn­ Card”. Sker det 2 gange i samme hånd, er der omgivning.
 • Bliver et fælleskort vendt for tidligt, skal det ikke bruges, men blandes ind i bunken igen. Dette gælder også hvis én eller flere spillere, har nået at reagere på det for tidligt givne kort.
 • Alle chips skal være på bordet. Det er ikke tilladt at fjerne chips fra bordet. Chips med størst værdi, skal altid være synlige. Chips skal være udenfor spillefladen.
 • Hvis en spillers bet/raise ikke stemmer overens med det verbalt annoncerede, er det det verbalt annoncerede, der er bindende.
 • Bets skal placeres foran spillerens kort. Undlad at kaste chips i potten.
 • Acting uden for tur låses spilleren, hvis ikke action ændres. A: Mødes et Check ude af tur af et Check,  står Check altid. B: Mødes et Bet(raise) ude af tur af et raise eller AI, så er der fri acting, dog kan chips ikke trækkes tilbage.
 • Acting ude af tour kan straffes, hvis det sker gentagende gange.
 • Stringbetting er ikke tilladt. Man better/raiser enten ved at annoncere sit bet verbalt, eller ved at placere den korrekte mængde chips foran sig i en enkelt bevægelse.
 • Uden verbal erklæring af et bet/raise vil en enkelt chip blive opfattet som et call.
 • Hvis en spillers kort kommer i kontakt med bunken med foldede kort, eller en anden spillers kort, er hånden foldet, såfremt kortene ikke uden tvivl kan identificeres.
 • Det er spillerens eget ansvar at beskytte sin hånd. En folded hånd kan ikke tages op og spilles.
 • Spillere må ikke vise sine kort til andre spillere under spillet. Viser man sin hånd til andre spillere, er hånden død.
 • Andre spillere eller tilskuere må ikke involveres i en aktiv hånd. I sådan tilfælde vil hånden betragtes som foldet.
 • Såfremt en hånd vises til en enkelt spiller efter hånden er forbi, har alle spillere ved bordet ret til at se hånden.
 • Kort må ikke fjernes, holdes under bordet, eller på andre måder være skjult.
 • For at vinde en pot, skal en spiller vise begge sine kort, hvis modstanderen mucker sin hånd fritages vinderen for at vise sin hånd.
 • Hvis alle spillere checker i sidste budrunde, skal spillere, der agerer først, vise sin hånd først.
 • Ved split­-pot går chips, der ikke kan deles ligeligt mellem spillerne, til spilleren, der sidder først efter dealer button.
 • Når small blind ryger ud af en turnering, rykkes dealer button i det efterfølgende spil hen til det tomme sæde og så er der kun BB.
 • Spillet fortsætter herefter sin vante gang med hhv. small blind og big blind til spillerne til venstre for knappen (det tomme sæde).
 • Ved split­pot går chips, der ikke kan deles ligeligt mellem spillerne, til spilleren, der sidder først efter dealer button.
 • Når small blind ryger ud af en turnering, rykkes dealer button i det efterfølgende spil hen til det tomme sæde (hvor den burde være, hvis ikke spilleren var røget ud).
 • Spillet fortsætter herefter sin vante gang med hhv. small blind og big blind til spillerne til venstre for knappen (det tomme sæde).
 • Når Big blind ryger ud skal spilleren til venstre i det efterfølgende spil betale Big blind ­sådan som det hele tiden har været meningen.
 • Small Blind (som skulle være betalt af den spiller der røg ud) udgår. Dealer knappen fortsætter i det næste spil til det tomme sæde, hvorefter spillet fortsætter som normalt.
 • Heads­up Når der kun er to personer tilbage, er det den person, hvis tur det er til at betale big blind, der skal betale big blind.
 • Den anden spiller får således dealer­button og betaler small­blind. Dealer agerer først inden floppet, og Big blind agerer først efter floppet.
 • Husk: Det er altså turen til at betale big blind, der bestemmer hvor dealer button skal være.
 • Ingen får lov til at springe en omgang over, og ingen skal betale big blind to gange i streg.
 • Det er ikke tilladt at tale andet end dansk og engelsk ved bordet.

God fornøjelse ved filten.